CHRISTIANIA-LISTENS KANDIDATER d. 21. NOVEMBER

Klik i billederne for

1 - ANDREAS BENNETZEN 2 - HULDA MADER 	3 - NILS VEST 4 - BRITTA LILLESØE
5 - KIRSTEN LARSEN MHOJA 6 - KLAUS HAASE 7 - PIA LILJENBØL 8 - LARS FENGER
item13
10 - CARL-OSK AR STRANGE 11 - AMANDA O. IPSEN
9 - LIS BRANDSTRUP
EO30788wHulda1
IMG4914CarloCarlOscarStrange
Valgforbundsaftaler:
IMG5290LNilsselvportrtsidelys
EO39517RAndreasBennetzentilplakat
7557ß-wß Britta portræt på balkon
EO30716wKirstenLarsenportrHK
EO30738wKlausHaasemhatogbriller
EO30653wPiaRosenhus
EO30696rJoker
IMG4767RAmandaIbsen
IMG5865wLisGimleBrandstrup
4 - BRITTA LILLESØE item13 IMG4914CarloCarlOscarStrange IMG5290LNilsselvportrtsidelys EO39517RAndreasBennetzentilplakat 7557ß-wß Britta portræt på balkon EO30716wKirstenLarsenportrHK EO30738wKlausHaasemhatogbriller EO30653wPiaRosenhus EO30696rJoker IMG5865wLisGimleBrandstrup